Styret

Leder: Maria Wik Markhus

Har master i ernæringsbiologi fra UiB/NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) som bygger på en bachelor i biomedical sciences fra UWIC i Cardiff/UK. Med bakgrunn i bacheloren er hun autorisert bioingeniør i Norge og har jobbet som bioingeniør ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus i 9 år. Hun har doktorgrad i ernæring hvor hun blant annet har sett på sammenhengen mellom kosthold/ernæringsstatus i svangerskapet og mors mentale helse, samt sammenhengen mellom kosthold/ernæringsstatus hos mor og spedbarnets utvikling, i en prospektiv longitudinell studie. Det er et tverrfaglig prosjekt mellom ernæringsforskere ved NIFES og forskere i utviklingspsykologi ved regionsenteret for barn og unges psykiske helse.

e-post: Maria.Wik@nifes.no

 

Nestleder: Katina Dingtorp Handeland

Katina har en mastergrad (Cand. Scient) i ernæring fra Københavns Universitet som bygger på en bachelorgrad fra Atlantis Medisinske Høyskole. Hun er for tiden doktorgradsstipendiat ved NIFES, hvor hun har vært med på utførelsen av en randomisert intervensjonsstudie på åtte ungdomsskoler i Bergen. I doktorgraden skal Katina prøve å finne ut mer om betydningen av å spise fet fisk for konsentrasjon og læringsevne hos ungdomsskoleelever. Prosjektet er tverrfaglig forankret med et tett samarbeid mellom forskere innen ernæring og psykologi. Katina er opptatt av forskningsformidling og var i 2015 med på Bergensfinalen i Forsker Grand Prix.

e-post: Katina.Handeland@nifes.no

 

Sekretær: Ida Ulrikke Karlsen

Ida underviser i ernæring, praktisk matlaging og helsefremmende arbeid på Universitetet i Agder, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Her har hun vært ansatt siden 2015, og er i tillegg tilknyttet forskningsgruppen Feed som forsker på mat og ernæring fra tidlig utvikling. Hun har også vært med på å utvikle en rekke instruksjonsvideoer til kostberegningsprogrammet Kostholdsplanleggeren. Tidligere har hun holdt kostholdskurs gjennom Søgne frisklivssentral og jobbet som miljøterapeut i psykiatrien (Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune). Av utdanning har hun en bachelor i folkehelsearbeid fra UiA, samt en master i human ernæring fra UiB.

e-post: Ida.ulrikke.karlsen@uia.no

 

Styremedlem: Anna Oppedal Tokheim

Anna arbeider for tiden hos Mills DA som ernæringsrådgiver, hvor hun er delaktig i produktutvikling, samt fremmer kunnskap om kosthold og helse internt og eksternt. Tidligere har Anna jobbet 6 år i Orkla Health, da også som ernæringsrådgiver med hovedvekt på Möller`s portefølje med omega-3 produkter og Maxim sportsernæring. Hun har grunnfag medisin fra Atlantis Medisinske Høyskole, bachelor i Biologi og mastergrad i Human ernæring fra Universitetet i Bergen.

e-post: Anna.o.tokheim@mills.no

 

Styremedlem: Ragnhild Breivik

Ragnhild avsluttet i februar 2017 sin master i Human Ernæring ved Københavns Universitet, som bygger på en bachelorgrad i ernæring og sunnhet fra Profesjonshøyskolen Metropol i København. Hun skrev masteravhandlingen sin i samarbeid med NIFES (Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning), hvor hun i en longitudinell observasjonsstudie undersøkte sammenhengen mellom amming og introduksjon av fast føde i forhold til funksjonelle jernnivå hos mødre og spedbarn første leveår. I dag arbeider Ragnhild freelance med foredrag og kurs.

e-post: Breivik.ragnhild@gmail.com