Om oss

Norsk Selskap for Ernæring (NSE) ble etablert i 1981, og er en interesseorganisasjon for personer med ernæringsfaglig bakgrunn og interesse for ernæring.
NSE har medlemmer innen forskning, undervisning, offentlig forvaltning, helsetjeneste, opplysningsvirksomhet, næringsmiddel- og farmasøytisk industri osv.
Klikk på undermenyen til venstre for informasjon om styrets sammensetning og informasjon fra generalforsamlingene.