Rapporter

Her kan du lese rapporter fra de som har mottatt støtte fra NSE’s fond

 • Kurs i mat og helse for foreldre 2014

Trine Sandum: Rapport

 • Rapport fra IUNS 20th International Congress of Nutrition, Granada 2013

Marian Kjellevold Malde: Rapport

 • Kurs i mat og helse for foreldre 2012

Trine Sandum: Rapport

 • European Society for Clinical Nutrition and Metabolism konferansen i Barcelona 2012

Hanne Rosendahl Gjessing: Reiserapport

 • Nutrition Congress Africa 2012

Sunniva Nordang: Reiserapport

 • Accelerating Nutrition Action for Africa’s Development in Nigeria

Wenche Barth Eide: Reiserapport

 • Feltarbeid i Vestsahara-2010

Inger A:akre: Reiserapport

 • International congress of Nutrition i  Bangkok, Thailand- 2009

Ingrid E. Barikmo: Reiserapport

Pernille Baardseth: Reiserapport

 • 7th International Conference on Diet and Activity Methods i Washington DC, USA- 2009

Lisbeth Dahl: Reiserapport

 • Nordic Obesity meeting- 2009

Hanne Lessner og Linn Mari Bjørnådal:

 • OCEANIAFOODS Food composition training-2009

Torun H Totland: Reiserapport

 

 • Poster ved International Society for Behavioural Nutrition and Physical Activity (ISBENPA) 2011

Torunn H Totland: Totland ISBENPA poster 2011