NSEs fond

For å styrke kontakten mellom norske og utenlandske ernæringsmiljøer har Norsk Selksap for Ernæring opprettet et fond Fondet ble etablert med basis i midler fra Den nordiske Ernæringskongressen i 1984, Den Europeiske ernæringskongress på Lillehammer i 1999 og sponsormidler  fra næringsmiddel og farmasøytisk industri.Fondets avkastning kan benyttes til reisestøtte for medlememmer , invitasjon av utenlandske foredragsholdere, samarbeid mellom NSE og andre organisasjoner mv.

Trenger du støtte til ernæringsfaglig oppdatering, møtedeltakelse, nettverksbygging, posterpresentasjon eller liknende? Da oppfordrer vi deg til å søke om økonomisk støtte fra Norsk Selskap for Ernærings fond.

Følg med på sidene våre for neste utlysning i 2015