Jobber du med, forsker du på eller studerer du ernæring og trenger økonomiske midler?

Søk støtte fra NSE fond før 1. juni 2016

Trenger du støtte til ernæringsfaglig oppdatering, møtedeltakelse, nettverksbygging, posterpresentasjon eller liknende? Da oppfordrer vi deg til å søke om økonomisk støtte fra Norsk Selskap for Ernærings fond.

Grunnkapitalen til Norsk Selskap for Ernærings fond består av overskudd fra konferanser, kongresser og andre faglige møter arrangert av NSE. Fondets avkastning fra foregående år kan deles ut til formål som er i samsvar med NSEs formålsparagraf. Eksempel på slike formål kan være deltakelse i nasjonale og internasjonale ernæringskonferanser og -møter, samarbeid/nettverk, kompetanseutvikling og tiltak innen ernæring.

Les om hvordan du søker om støtte

Facebook Twitter Email Linkedin
Lagt ut 22. apr - 2016