Invitasjon til den internasjonale ernæringskongressen i Granada, Spania i 2013

IUNS 20. internasjonale ernæringskongress holdes i Granada i Spania 15.-20. september 2013. Med bakgrunn i at et økende antall av Europas befolkning er innflyttere fra Afrika, Sør- Amerika og den østeuropeiske regionen er slagordet for ernæringskongressen 2013: » joining cultures through nutrition» . Se velkomstbrosjyren her:   Welcome Brochure IUNS 20th ICN 2013

Over 5 dager skal følgende tema dekkes:

  1. Advances in Nutrition Research
  2. Nutrition through Life Course
  3. Public Health Nutrition
  4. Nutrition and Management of Diseases
  5. Nutritional Assessment
  6. Functional foods and Bioactive Compounds
  7. Food cultures practises
  8. Food Technology and Safety

For mer informasjon om registrering og program se her:  IUNS ernæringskongress i 2013

Facebook Twitter Email Linkedin
Lagt ut 22. feb - 2012