FENS

The Federation of European Nutrition Societies (FENS) er en frivillig organisasjon som består av 25 Europeiske ernæringsorganisasjoner, der hver organisasjon representerer et land.  FENS’ hovedarrangement er den Europeiske Ernæringskonferansen som arrangeres hvert fjerde år.