Internasjonalt arbeid

Norsk Selskap for Ernæring er nasjonalt kontaktorgan for den europeiske og den internasjonale ernæingsorganisasjonen, hhv. Federation of European Nutrition Societies (FENS) og International Union of Nutritional Sciences (IUNS). Dette er organisasjoner som fremmer internasjonalt samarbeid og informasjon innen ernæringsfeltet. Hvert annet år arrangeres henholdsvis Den europeiske og Den internasjonale ernæringskonferansen.