Bli medlem

Alle som er interessert i ernæringsspørsmål er velkomne som medlemmer i NSE. Som medlem kan du benytte deg av følgende fordeler:

  • Invitasjon til møter og kongresser i regi av NSE
  • Lavere deltakeravgift på NSEs møter
  • Mulighet til å søke midler fra NSEs fond
  • Delta i debatt og utforming av NSEs arbeid og strategi
  • Forslags- og stemmerett på generalforsamlingen
  • Interessen for NSEs virksomheter er stadig økende, noe som gjenspeiles av stor deltakelse på møter og en voksende medlemsmasse. Velger du å benytte innmeldingsskjemaet nedenfor, får du tilsendt medlemsinformasjon og en giro i posten.

 

Innmelding:

Ditt navn (obligatorisk)

Gateadresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Yrke/studie

Velg ditt medlemskap (obligatorisk):