ÅPNINGSKONFERANSE NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTVITET

ÅPNINGSKONFERANSE NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTVITET

Sammen for god helse og utvikling hos barn og unge

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er et nyetablert ressurssenter, og 28.-29. oktober inviterer vi til åpningskonferanse.

Konferansen vil finne sted på Høgskolen i Bergen i nye lokaler på Kronstad.

Målgruppen for konferansen

Skoler, barnehager, helsestasjoner, skolehelsetjenesten samt universitetet og høgskoler med relevante utdanninger.

Om senteret

Senteret er opprettet som et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret skal formidle viktigheten av god ernæring og regelmessig fysisk aktivitet for barn og unges helse og læring. Målet er at barnehager, skoler og primærhelsetjenesten sammen kan styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arena.

Konferanseprogrammet

I programmet for åpningskonferansen er det samlet en rekke spennende og praksisnære bidrag innenfor temaene mestring og fysisk aktivitet og mat og danning for barn og unge.

For mer informasjon om konferansen og senteret se: http://folkehelsesenteret.no/apningskonferanse/

Påmeldingsfrist 1. oktober.

Facebook Twitter Email Linkedin
Lagt ut 5. aug - 2014