Utlysning av midler fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2017

Utlysning av midler fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2017
Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse sitt formål er blant annet å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helse, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring, spesielt ovenfor barn og unge, og støtte tiltak for bedring av kostholdet. I 2017 deler vi ut midler fra […]

Les mer om Utlysning av midler fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2017
Lagt ut 31. jan - 2017