Jobber du med, forsker du på eller studerer du ernæring og trenger økonomiske midler?

Søk støtte fra NSE fond før 1. juni 2016
Trenger du støtte til ernæringsfaglig oppdatering, møtedeltakelse, nettverksbygging, posterpresentasjon eller liknende? Da oppfordrer vi deg til å søke om økonomisk støtte fra Norsk Selskap for Ernærings fond.
Grunnkapitalen til Norsk Selskap for Ernærings fond består av overskudd fra konferanser, kongresser og andre faglige møter arrangert av NSE. Fondets […]

Les mer om Jobber du med, forsker du på eller studerer du ernæring og trenger økonomiske midler?
Lagt ut 22. apr - 2016