ÅPNINGSKONFERANSE NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTVITET

ÅPNINGSKONFERANSE NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTVITET
Sammen for god helse og utvikling hos barn og unge

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er et nyetablert ressurssenter, og 28.-29. oktober inviterer vi til åpningskonferanse.
Konferansen vil finne sted på Høgskolen i Bergen i nye lokaler på Kronstad.
Målgruppen for konferansen
Skoler, barnehager, helsestasjoner, skolehelsetjenesten samt […]

Les mer om ÅPNINGSKONFERANSE NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTVITET
Lagt ut 5. aug - 2014