Innkalling til Generalforsamling Norsk selskap for ernæring – forhåndsvarsel

Innkalling til Generalforsamling – forhåndsvarsel
Det innkalles herved til Generalforsamling i Norsk Selskap for Ernæring som vil finne sted
Torsdag 13. mars 2014 kl 18.00 på Mattilsynet (rom 323), Ullevålsveien 76, Oslo
Forslag til saker til dagsorden må sendes Styret v/Maria Wik Markhus, NIFES, PB 2029, 5817 Bergen eller e-post: maria.wik.markhus@nifes.no innen 6. februar 2014
Vennlig hilsen
Maria […]

Les mer om Innkalling til Generalforsamling Norsk selskap for ernæring – forhåndsvarsel
Lagt ut 6. feb - 2014