Forslag til nye nordiske ernæringsanbefalinger ble presentert på ernæringskonferansen i Reykjavik

Den 10. nordiske ernæringskonferansen i Reykjavik, Island (3.-5. juni) presenterte utkast til femte utgave av de nordiske ernæringsanbefalingene (NNR 2012). De endelige anbefalingene lanseres rundt årsskiftet (2012/2013). Det er mulig å komme med innspill i høringsprosessen og utkast til de nordiske ernæringsanbefalingene finner du på nettsiden, Norden (De nordiske landenes offisielle samarbeid).  
http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nye-nordiske-ernaeringsanbefalinger-2013-hele-kostholdet-i-fokus

Les mer om Forslag til nye nordiske ernæringsanbefalinger ble presentert på ernæringskonferansen i Reykjavik
Lagt ut 7. jun - 2012