Forvarsel om generalforsamling

Vi ønsker å informere om at  Generalforsamlingen i Nasjonalt Selskap for Ernæring vil finne sted
den 8.mars 18.30, Ullevålsveien 76 (Mattilsynet)
Innspill til saker til dagsorden må sendes til Styret v/Pernille Baardseth: pernille.baardseth@nofima.no
innen 3.februar 2012

Les mer om Forvarsel om generalforsamling
Lagt ut 27. jan - 2012